Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
GANGSTAR

Kommunite Ekolojisi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Biyolojik İlişkiler
•Aynı ortamda yaşayan canlıların birbirleriyle olan ilişkilerine Koaksiyon denir.
•Bu ilişkiler aynı ürün bireyleri arasında (Tür içi) veya  farklı tür bireyleri arasında (türler arası)  olabilir. 
•İlişkili olan türlerin evrimsel birlikteliği bulunur bu duruma koevrim denir.Örn:Parazit-Konak ilişkisi

Tür içi rekabet
•Hayvanlar arasında görülen rekabet tür içi veya türler arası olabilir.
•Tür içi özellikle alan/bölge savunma hayvanlarda yaygın olup kalıtımsal bir davranıştır.
•Bazı durumlarda aynı türe ait farklı popülasyonların oluşmasına da sebep olabilir.

Tür içi rekabet nedenleri
Besin
•Alan ve yuvalanma
Üreme
Hiyerarşi

Rekabet ve Niş
•Ekolojide rekabet belli bir yaşam kaynağı için iki canlı veya populasyonun arasında oluşan mücadele şeklinde tanımlanır. 
•İki türün ekolojik yönden benzemesi bunların fiziksel, kimyasal ve biyolojik gereksinimlerinin aynı olduğunu gösterir.
•Türler yaşadıkları yerdeki çevresel koşullara göre evrimsel adaptasyon sağlamışlardır. Niş terimi bir canlının ekolojik görevi veya işlevi anlamında kullanılmaktadır.

Türler arası rekabet nedenleri
•Besin
•Alan
•Av-Avcı
•Parazit-Patojen
•Su-Tuz kaynakları
•Üreme

Predatörlük (Av-Avcı )  
•Besinini canlı olarak arayan serbest hayvanlara Predatör (Avcı) Form denir.Besin olarak tüketilen canlı avdır.
•Av ve Avcı birlikte evrimleşerek gelişirler,aynı yaşam alanını paylaşırlar

Türler arası ilişkiler
Belli bir yerde iki farklı türe ait bireylerin bulunuşu çok farklı sonuçlar oluşturabilir.
Türler arası ilişkiler 8 bölümde incelenebilir. Bunlar:
1.Nötralizm
2.Rekabet
3.Mutualizm
4.Kooperasyon 
5.Komensalizm 
6.Amensalizm
7.Parazitzm 
8.Predasyon şeklinde sıralanabilir.

Parazitizm
I.Hayvansal parazitler
Parazitler ise diğer bir canlıya bağlı olarak yaşayan ve konak canlının hücre,doku,doku ve sindirim  sıvılarından beslenen canlılardır.Bulundukları yere göre endo (iç) ve ekto (dış) parazit olarak gruplandırılırlar. 
a. Ektoparazitler ayrı eşeyli, gelişkin hareket, duyu ,sindirim sistemi ve sindirim enzimleri bulunur
b. Endoparazitler çoğunlukla hermafrodit duyu ,sindirim sistemi ve sindirim enzimleri bulunmaz
II.Bitkisel parazitler
Bitkilerde konakla kurulan ilişki tipine göre yarı ve tam parazitlik görülür
a. Tam parazit bitkiler kloroplast bulunmaz fotosentez yapılmaz ayrıca kök sitemleri gelişmediği için topraktan su ve mineral alamaz. 
Örnek: Canavar otu-su-mineral ve organik madde alır tam parazittir
b.Yarı parazit bitkilerde kloroplast bulunu ve fotosentez organik madde üretilir ancak kök sistemleri gelişmediği  için topraktan su ve mineral almaz.
Örn:Ökse otu –su ve mineral alıryarı parazittir

Mutualizm
Birbirleri için karşılıklı yara sağlayan iki organizmanın devamlı bir arada yaşaması haline Mutualizm denir.
Bu ortaklardan birinin olmaması durumunda yaşamları tehlikeye girer.

Kooperasyon
Birbirleri için karşılıklı yara sağlayan iki organizmanın belli dönem veya durumlarda bir arada yaşaması haline Protokooperasyon  denir.
Bu ortaklar birarada olmaması durumunda  hayatları tehlikeye girmez,ancak bir arada olmaları yaşamlarını kolaylaştırır.

Kommensalizm
Eğer iki türün birbirine karşı zararı olmayıp yararları varsa bu ilişkiye Komensalizm denir.
Komensalizm ile Mutualizm arasındaki sınırı çizmek çok güçtür.
Amensalizm
Genellikle bitkilerde yaygın olan bu ilişki bir türün salgısıyla diğer bir türün gelişmesinin durmasıdır.
Örnek olarak red tide olayları verilebilir.

Nötralizm
İki organizmanın düzenli olarak yan yana bulunması durumuna Sinesi denir. Bu iki organizma birbirlerinden bağımsız yaşayabiliyorsa buna Nötralizm denir.  

Uyum:
Bir canlının belirli biotik ve abiotik çevresel koşullara sahip bir ortamda yaşayabilmesini sağlayan yetenek ve özelliklerin tümüne uyuma Adaptasyon denir.
•Çevresel sıcaklığın düşmesi sonucu organizmaların yaşaması için uygun olmayan dönemler ortaya çıkar ve metabolik olaylar ağırlaşır. Bu şekilde gelişen uyuma Hibernasyon denir.
•Aynı şekilde sıcaklığın artmasına karşılık gösterilen uyuma ise Estivasyon denir.


Kommunite Ekolojisi Resimleri

Kommunite Ekolojisi Sunumları

Kommunite Ekolojisi Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kommunite Ekolojisi Ek Bilgileri

  • 2
    2 yıl önce

    Yazılarınızı ço beğeniyorum. Herkezin beğenisini topluyorsunuz tebrik ederim umarım her yerde böyle olursunuz...


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)